Oferta

przepustnice centryczne, dwu- i trzymimośrodowe
zawory grzybkowe, kulowe, zwrotne
zasuwy miękko uszczelniane, nożowe, procesowe
materiały uszczelniające i gotowe uszczelki
pompy zasilające i obiegowe
poziomowskazy szklane i magnetyczne, wzierniki
czujniki, komponenty elektroniki, pneumatyki oraz hydrauliki
części zamienne i inne elementy